Skip to main content

Magne års erfaring med vaksinering og praktisk fiskeoppdrett

Fiskevaksinering

Våre metoder er et resultat av mange års erfaring i samarbeid med noen av Norges ledende eksperter på fiskehelse.

Vaksinering basert på minimal kontakt med fisken under injeksjonen, kombinert med en grundig opplæring i kvalitetssikring, raskt tempo og teamsamarbeid, er grunnlaget for et tilfredsstillende resultat. Våre ansatte er opplært til å være spesielt bevisste på en god hygiene på arbeidsplassen.

Provacc AS tilbyr team med 4 til 6 vaksinatører, etter kundens behov. Våre vaksinatører har en arbeidskapasitet på 2000 og opp til 4000 fisk i timen, noe som gir et høyt tall etter en 10 timers arbeidsdag.

Hvert team har en teamleder som fungerer som et mellomledd for driftsleder på oppdrettsanlegget. Teamledere er ansvarlig for alle steg i vaksineringsprosessen, blant annet for planlegging, kvalitetskontroll, og rapportering til driftsleder på stedet.

Provacc tilbyr også vaksinemaskinoperatører som Mascon og Lumic.

Hva gjør at vi skiller oss ut

Erfaring

Vi har en bred kunnskap om de nødvendige forholdene for vellykket vaksinasjon, både fra oppdretteres og vaksinatørers perspektiv.

Kunnskap

Våre ansatte har en grunnleggende forståelse av drift av et moderne oppdrettsanlegg, fiskefysiologi og sikkerhetsprosedyrer i alle type situasjoner som kan oppstå.

Fleksibilitet

Vi tilpasser oss kundenes behov og optimaliserer våre systemer for å skape best mulige resultater.

Kvaliteten du kan stole på

Vi er overbevist om at nøkkelen til høykvalitets tjenester ligger i detaljene. Denne tankegangen er vesentlig for den daglige driften i alle deler av vår organisasjon.

Eksempelvis, har vi utviklet en forbedret versjon av vaksinasjonspistolen, noe som betyr at vi sannsynligvis har det mest spennende utstyret på markedet både når det gjelder dosering og opptelling. Blant disse forbedringene er utvikling av et opptellingsystem basert på neodymmagneter.

I samarbeid mellom våre tekniske ledere, HMS-representanter og teamledere har vi utarbeidet et internt revisjonssystem til bruk i vaksinering på stedene. Dette for å forsikre oss og våre kunder at vaksineringstjenester utføres i henhold til høyeste standard når det gjelder kvalitet og sikkerhet.

Vi satser på utdanning og opplæring av våre ansatte. I kombinasjon med gode arbeidsbetingelser gir dette motiverte medarbeidere som er stolte av å gjøre en utmerket arbeidsinnsats – hver eneste dag.

Ved å implementere ISO 26000-standarden for samfunnsansvar i vår daglige drift, ønsker vi å gjøre våre kunder og ansatte trygge på at vi er klare over vårt ansvar.

Provacc et norsk vaksinasjonsfirma som ble stiftet i mars 2011. Vi har mange års erfaring innen vaksinasjon og praktisk fiskeoppdrett, noe som gjør at vi kan skape en unik kvalitet på vaksinasjonstjenester. Kvaliteten du kan stole på. Våre ansatte er profesjonelle og lidenskapelige. De fleste har mange års erfaring på det norske markedet, noe som har gitt oss tillit hos norske oppdrettere, veterinærer og vaksineprodusenter. Vi er stolte av å være en del av produksjonskjeden som skaper et utmerket kvalitetsprodukt som er norsk oppdrettslaks

Utmerket arbeidsinnsats - hver eneste dag

Vi fokuserer på å bygge gode forretningsmessige og personlige relasjoner til våre kunder. Ved å bevare langsiktige kunderelasjoner, ønsker vi å lykkes med å kontinuerlig forbedre kvalitet, bærekraft og samfunnsansvar i oppdrettsvirksomheten.

Hyggelig å møte deg!

Vi fokuserer på å bygge gode forretningsmessige og personlige relasjoner til våre kunder. Ved å bevare langsiktige kunderelasjoner, ønsker vi å lykkes med å kontinuerlig forbedre kvalitet, bærekraft og samfunnsansvar i oppdrettsvirksomheten.

Adresse: Kjølebrøndsveien 1034B
3766 Sannidal, Norge

 

Mobil: +47 452 32 463

E-post: krzysztof@provacc.no

Close Menu

Adresse:
Kjølebrøndsveien 1034B
3766 Sannidal, Norge

Mobil: +47 452 32 463
E-post: krzysztof@provacc.no